Interim Financial Services (MKB) bedrijven

Regelmatig wordt u als ondernemer met een probleem geconfronteerd. Een medewerker wordt ziek of gaat met zwangerschapsverlof, er moet iets eenmalig ingericht of geïmplementeerd worden of er is een andere reden waardoor u incidenteel iemand nodig hebt.

SOLTO – Financial Services heeft ervaring op het gebied van de coördinatie van financiële administraties en het sturen van medewerkers hierin. Ook op het gebied van processen en controlling staat SOLTO haar mannetje.

SOLTO Dienstverlening Interim Financial Services
• Interim hoofd administratie
• Interim controller
• Interim administrateur
• Interim assistent-accountant / controleleider
• Beschrijven of beoordelen van administratieve processen
• Beschrijven of beoordelen van interne controlemaatregelen
• Het uitvoeren van interne controles

 
   
 

Hoofd administratie
Het klinkt zo gemakkelijk, het coördineren van een financiële administratie. In de visie van SOLTO heeft het hoofd administratie op de volgende wijze grip op zijn administratie:

1. Het hoofd administratie “regeert” vanuit zijn saldibalans. Hij kent de inhoud van de grootboekrekeningen op hoofdlijnen. Daartoe controleert hij maandelijks de inhoud van de saldibalans.
2. Het hoofd administratie betrekt zijn medewerkers bij de werkzaamheden en geeft hen verantwoordelijkheden.
3. Het hoofd administratie zorgt voor een gevarieerd werkaanbod afgestemd op de capaciteiten van de medewerker.
4. Periodieke prioriteit voor tussenrekeningen. Verdeel deze onder de medewerkers.
5. Communiceer regelmatig met de medewerkers over de werkzaamheden.
6. Het hoofd administratie signaleert tijdig de afwijkingen en ontwikkelingen.

Controller
Een controller heeft een belangrijke taak in het beheersen van de bedrijfsprocessen in de organisatie. Hieronder behoren analyses van financiële uitkomsten, (financiële) problemen die de organisatie tegen komt en het (laten) toetsen van bedrijfsprocessen op efficiency en effectiviteit. Aan de hand van de oplossingen levert de controller een bijdrage aan de beheersing van de organisatie. 
  Alle rechten gereserveerd 2022 - Solto Financial Services - Malden Nederland